Simon Péter
Tanszékvezető egyetemi tanár

Szoba: 3.701
Email: simonp@cs.elte.hu
Honlap: www.cs.elte.hu/~simonp


Kutatási érdeklődés

Hálózati folyamatok modellezése differenciálegyenletekkel, járványterjedés matematikai leírása hálózatokon, hálózati folyamatok irányítása a hálózat szerkezetének megváltoztatásával. Reakció-diffúzió egyenletek stacionárius és utazó hullám megoldásai létezésének és stabilitásának vizsgálata. Szemilineáris elliptikus pozitív megoldásainak számában bekövetkező bifurkációk, a megoldások pontos számának meghatározása.