Bodó Ágnes
Doktori téma: Hálózati folyamatok modellezése differenciálegyenletekkel

Szoba: 3.603
Email: bodoagi@cs.elte.hu
Honlap: http://boaradt.web.elte.hu/


Svantnerné Sebestyén Gabriella
Doktori téma: Differenciálegyenletek többlépéses numerikus megoldási módszerei és kvalitatív vizsgálatuk

Szoba: 3.603
Email: gabriella.sebestyen@gmail.com
Honlap: www.cs.elte.hu/~sgabi


Takács Balázs
Doktori téma: Normált algebrák és lokálisan kompakt csoportok ábrázolásai

Szoba: 3.621
Email: t.balazs49@gmail.com
Honlap: -