2016/2017 őszi félév

Matematikus és Alkalmazott Matematikus Mesterszak

  Nemkorlátos operátorok Hilbert-térben 2+0, K mm2n1noh (3 kr.)
  Topologikus vektorterek és Banach-algebrák 2+2, K+GY mm2n1tvt (3 kr.), mm2n2tvt (3 kr.)
  Nemlineáris és numerikus funkcionálanalízis 2+2, K+GY mm2n1nnf (3 kr.), mm2n2nnf (3 kr.), mm3n1nnf (3 kr.), mm3n2nnf (3 kr.)
  Lineáris parciális differenciálegyenletek 2+2, K+GY mm2n1lpd, mm3n1lpd (3 kr.), mm2n2lpd, mm3n2lpd (3 kr.)
  Dinamikai rendszerek és differenciálegyenletek 2 2+0, K+GY mm2n1dr2, mm3n1dr2 (3 kr.)
  Elliptikus parciális differenciálegyenletek numerikus módszerei és alkalmazásai I. 2+2, K+GY mm3n1el1 (3 kr.), mm3n2el1 (3 kr.)
  Időfüggő parciális differenciálegyenletek numerikus módszerei II. 2+1, K+GY, mm3n1ip2 (3 kr.), mm3n2ip2 (1 kr.)
  Numerikus modellezés és közönséges differenciálegyenletek numerikus megoldási módszerei I. 2+2, K+GY mm3n1nm1 (3 kr.), mm3n2nm1 (3 kr.)


Biztosítási és Pénzügyi Matematika Mesterszak

  Differenciálegyenletek, differenciálegyenletek praktikum 2+2, K+GY mm4n1de1 (2 kr.), mm4n2de1 (2 kr.) Funkcionálanalízis, funkcionálanalízis praktikum 2+2, K+GY mm4n1fa1 (2 kr.), mm4n2fa1 (2 kr.)


Meteorológus Mesterszak

  Analízis 2+1, K+GY me2n1a01 (2 kr.), me2n2a01 (1 kr.)


Survey Statisztika Mesterszak

  Lineáris algebra és analízis 2+2, K+GY SST101 (2 kr.), SST102 (2 kr.)